Termínovaný vklad - SROVNÁNÍ

Termínovaný vklad - aktuální úrokové sazby

(stav k 6.12.2014)

SPOLEČNOST TERMÍNOVANÝ VKLAD
specifikace vkladu 150 000 Kč na 3 roky maximální úrok
Air Bank nenabízí nenabízí
Akcenta 2,5 % 3,2 %
Artesa 1,4 %  2,8 %
Citibank 0,1 % 0,82 %
Creditas 2,5 %  3,2 %
Česká spořitelna 0,3 %  0,4 %
ČSOB 0,4 %  0,4 %
Evropsko-ruská b. 1,5 %  1,6 %
Equa Bank 1,6 %  2,2 %
FIO 1,45 %  1,85 %
GE Money 0,6 %  0,8 %
ING Konto nenabízí 1,0 %
J&T Banka nenabízí 1,8 %
Komerční banka 0,35 % 0,35 %
LBBW 1,2 % 1,4 %
mBank nenabízí 1,25 %
Metropolitní SD nemá licenci ČNB nemá licenci ČNB
Moravský PÚ nenabízí 2,9 %
Oberbank 1,2 % 1,2 %
Peněžní dům 2,0 % 3,0 %
Poštovní sořitelna     nenabízí 0,5 %
Raiffeisenbank 0,6 %  1,0 %
UniCredit 0,6 %  1,1 %
Volksbank / Sberbank 1,23 % 1,23 %
Waldviertler 1,3 %  1,3 %
WPB Capital probíhá řízení o odejmutí licence
Wüstenrot 1,55 %  1,8 %
ZUNO 1,25 % 1,25 %

 

Termínovaný vklad 2015

Termínované vklady jsou určitým druhem investice neboli zhodnocováním vložených finančních prostředků. Jde o jednu z možných peněžních cest, kterou široké veřejnosti nabízí bankovní společnosti. Z pohledu bezpečí a návratnosti peněz se jedná o konzervativnější způsob navyšování vlastních financí.

Novodobé termínované vklady jsou tedy bezpečným způsobem zhodnocování, který je kromě jiného pojištěn již z pohledu samotného zákona do poměrně vysokých částek.

V obecné rovině lze tvrdit, že termínované vklady jsou finančním vkladem, který je navyšován odpovídající úrokovou sazbou v rámci zvoleného časového úseku. Přehledný a zabezpečený způsob, jak rozvíjet své osobní peněžní jmění.

Délka úrokového období a výše vkladu

Časový úsek se u jednotlivých bankovních institucí poměrně značně odlišuje. Své finance můžete nechat úročit v nejkratší možné době, kterou představuje období jednoho týdne. Následuje volba několika týdnů až měsíců. Nejdelší úrokové období bávý v horizontu pěti let.

Odlišná je samozřejmě také výše vkladu, která se liší institucí od instituce. Minimální částka potřebná pro založení termínovaného účtu je 5.000 Kč a může dosahovat podstatně vyšších hodnot. V rámci našich webových stránke "Termínované vklady - srovnání" najdete u každého termínovaného vkladu informaci o minimální částce k uložení.

Výběr vložených investic

Jednou z podmínek téměř všech bankovních společností je právě striktní doba výpovědi. Pakliže své peníze uložíte do termínovaných účtů na dané časové období, nemůžete s touto finanční částkou jakkoli disponovat.

Řešením je pouze výpověď tohoto účtu, která je provázena sankčními poplatky. Stojí tedy za zvážení, jak dlouhé časové období zvolit, aniž byste vložené peníze potřebovali. Možnost výpovědi tu však je. Zůstává ale otázkou, jak rentabilní tento krok bude v závislosti na zhodnocené investici.

Typ úrokové sazby

V rámci úročení vložených financí můžete narazit na dva typy úrokových sazeb. Jeden typ představuje úrokovou sazbu fixní, která je neměnná a po celou dobu trvání termínovaného vkladu se peníze zhodnocují právě tímto úrokem. Varianta je vhodná pro konzervativnější občany.

Druhým typem je úroková sazba pohyblivá, jejíž název je více, než vypovídající. Finance jsou úročeny v závislosti na aktuální výši úroku, který se přizpůsobuje trhu.

Aktuálně lze narazit na úroky začínající na hodnotě 0,84 % a konče na 4 %, s přihlédnutím ke zvolené bankovní společnosti a daným podmínkám.

Výhody a nevýhody termínovaného vkladu

Za pozitivní lze jistě označit jednoduchost celého pořízení, ať už výběru, založení a následného ukončení termínovaného vkladu. Výjimečná je především bezpečnost těchto investic.

K nevýhodám patří nemožnost nakládat s financemi a inflace, která svým způsobem deformuje nastolené úrokové sazby.

 

Termínovaný vklad - SROVNÁNÍ

V našem pravidelně aktualizovaném přehledu termínovaných vkladů najdete aktuální informace především o výši úrokových sazeb a dále také podrobné informace o jednotlivých termínovaných vkladech (minimální vložená částka, délka trvání vkladu, možné způsoby založení vkladu apod.).

Termínované vklady jsou tedy vhodnou investicí pro ty, kteří vědí, že část svých finančních prostředků nebudou nějakou dobu potřebovat. V případě, že by klient chtěl vybrat vložené peníze nebo jejich část, tak zaplatí sankční poplatek. Velikost sankce se liší dle banky, někdy to bývá stanoveno jako určité procento z vkladu, jindy např. nejsou vyplaceny nárokované úroky.